Spyware

Spyware är program som inhämtar information om surfvanor, intresse samt olika inställningar som finns på datorn.
Denna data inhämtas till spyware tillverkaren. Spyware tillverkaren använder denna information för sin egna ekonomiska fördel.
Spywareprogram brukar oftast bli installerade genom olika hemsidor. Dessa hemsidor kan lura användaren att installera spyware program genom att säga att det är egentligen något annat som installeras. Det är även möjligt att spyware program är inkluderade i riktiga shareware,freeware paket.

Spywareprogram kan ibland även användas som ett samlingsnamn för Adware, Dialers, Hijackers samt Trackware. I grund och botten så är det samma sak.
Antispyware Länkar
Antispywareprogram
Spyware
Säkerhetsprogram
Hijackers
Cookies
Modemkapning
Adware

Antispywareprogram
Ad-Aware
Counterspy
Pest Patrol
Windows Defender
Spy Sweeper
Länkarnas hav
Anti-virus program
Virus and Malware information
Antispam program
Antispam information


Page: Spyware

Anti spyware program

  Antispywareprogram